W większości wypowiedzi na temat przesyłania info z prędkością światła są dwa błędy. Pierwszy zakłada, że ograniczenie, że prędkość nadświetlna fazowa może się poruszać tylko w obrębie fali poruszającej się z ‘c’ ma zastosowanie do przesyłania informacji. Drugi zakłada, że prędkość sygnału (frakcji) wynikająca z przenikalności magnetycznej i elektrycznej medium nie może mieć wartości większych niż c.

Poniżej podam tylko 4 z 9 znanych mi podejść (bez tachionów i fal wstecznych, splątania EPR, doświadczeń w obrębie teorii GST, itd ) do przekazywania info z prędkością większą niż c, którą można osiągnąć modyfikując sygnał, modyfikując medium. Mam nadzieję ze poniższe linki okażą się bardzo pożywne do rozmyślań.

 

1. Propagacja sygnału w specjalnym medium np. sztucznie stworzonym metamateriale dla zakresu mikrofalowego, kryształów fonicznych, sztucznych materiałów elektrycznych i magnetycznych wykazujących pozytywne lub negatywne przenikalności magnetyczne i/lub elektryczne. Sygnał większy niż c osiąga się przez sztuczną manipulację negatywnej przenikalności magnetycznej i elektrycznej dla DANEGO ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI, zgodnie z wzorem na prędkość maksymalna w medium. Tutaj ważniejszy niż kształt sygnału oraz niż fakt przekazania całej paczki energetycznej sygnału jest moment dotarcia pewnego procentu energii sygnału informacyjnego. Wynika z faktu, że dla medium zapewnia różne prędkości dla innych częstotliwości, w zależności od jego budowy.

Ponieważ sztuczne molekuły metamateriałów bazują na założeniu, że są elektrycznie małe w porównaniu do długości fali, metamateriały nie przenoszą nieskończonych częstotliwości. Ponieważ nieciągłość załączania sygnału komunikacyjnego wymaga tych nieskończonych częstotliwości jedynie pewien procent energii informacji może być otrzymany z prędkością większą niż c. Cechą charakterystyczną tych materiałów jest brak efektu Czerenkowa. Tego typu nadświetlne materiały mogą znaleźć łatwo zastosowanie w telekomunikacji lub nawet w układach scalonych. Oto linki do symulacji Richarda W. Ziolkowskiego:

a.       Superluminal transmission of information through an electromagnetic metamaterial

b.      Existence and design of trans-vacuum-speed metamaterials

c. Reply to "Comment on `Existence and design of trans-vacuum-speed metamaterials' "

 Eksploracja właściwości metamateriałów odbywa się głównie w dziedzinie symulacji ale jak dotąd znajduje potwierdzenie eksperymentalne Some works related to metametrials

 

2. Podczas generowania fali em. istnieją składowe wzdłużne i poprzeczne. Poprzeczna składowa anuluje wzdłużną. Jednak w wypadkach powstrzymania tego procesu udaje się uzyskać fale pseudo-wzdłużne które mogą uzyskiwać prędkości większe lub mniejsze niż c. Najbardziej spektakularne są eksperymenty z tunelowanie skalarnym Nimtza w zakresie mikrofalowym.

d.      Nimtz Superluminal Tunneling Devices

e.       Superluminal Tunneling Devices

f.        Superluminal tunneling through two successive barriers

g.       Faster-than-light speeds in tunneling experiments: an annotated bibliography

h.       Enhancing photon tunneling by a slab of uniaxially anisotropic left-handed material

 

3. Nadświetlne progresywne fale bez-dyspersyjne zachowujące się samo podtrzymujące się wavelety podobne do cząsteczek.

  1. On Localized “X-shaped” Superluminal Solutions
  2. Localized Superluminal Solutions to Maxwell Equations
  3. Experimental verification of nondiffracting X waves

 

4a. Eksperymenty z prędkością grupową zademonstrowane przez Wang’a i innych. Chociaż powszechnie się uważa, że nie jest to przesyłanie informacji z prędkością nadświetlną, uważam, że warto się z nimi zapoznać.

a.       Gain-assisted superluminal light propagation -310c group velocity

b.      Superluminality, parelectricity, and Earnshaw's theorem in media with inverted populations

c.       Causality and Electromagnetic Transmissions Through Materials

d.      Superluminal-source-induced emission

e.       On the superluminal propagation of light-pulses

f.        Optimal superluminal system

g.       On the propagation speed of evanescent modes

h.       On Superluminal motions in photon and particle tunnellings

i.         I. Golub, Superluminal-source-induced emission

 

4b. Interakcja dwu sygnałów skutkujących sygnałem nadświetlnym (króliczki i repliki z barierą) – jak wyżej.

a.       Nonlinear dynamics of an ordinary electromagnetic mode in a pair plasma

b.      Speed of light broken with basic lab $500 kit

c.       Superluminal light pulses, subluminal information transmission

d.      Apparent superluminal behavior in wave propagation

 

  Powrót do strony głównej