Seria Jagen 2006 W Imię Boga

Modele JAGENOZ v.1-8 Modyfikacje METOZ, oraz przekładnie ciśnieniowe vs przekładnie mechaniczne. Do v7 włącznie RACZEJ NIE DZIAŁA.
Obliczenia wykazały, że można znaleźć przypadek w którym straty związane z wyrównaniem ciśnienia obecnym w metoz będą mniejsze (dla modelu ze strony METOZA 1600 kg wody z racji ściśliwości wody ze zbiornika wysokiego ciśnienia ubędzie 8 litrów wody). Ostateczny model opiera się na pracy dwóch tłoków o różnych średnicach powiązanych przekładnią na które z dwu stron (tłoka) oddziaływują różne ciśnienia. Tłoki o różnym przekroju inaczej reagują na ciśnienie. Różne ciśnienia z obu stron przekładni otrzymywane poprzez objetościowy "wzmacniacz ciśnienia" (z przekładni). Da się to zrealizować tylko na ściśliwym gazie lub cieczy.

Model JAGENOZ v.9 Waga z przełączanymi osiami.
Jeden z najlepszych, naprostszych. Chociaż powstał parę dni wcześniej niż v15 obliczenia statyczne wykazały, że na 10 warunków działania 9 jest spełnionych. Ten 10 musi zostać nadrobiony dynamicznie przez bezwładność. Z tego powodu postanowiłem zostawić go na później. Może to nie była dobra decyzja.
Model JAGENOZ v.9 Waga z przełączanymi osiami. - obliczenia statyczne nie zamknęły pętli

Model JAGENOZ v.10 Silnik pneumatyczny.
--

Modele JAGENOZ v.15* czyli waga ciśnień vs waga momentów ciężarów słupów wody.
Model JAGENOZ v.15d - z obciążnikami

Bardziej optymalny (bardziej ryzykowny) model JAGENOZ v.15e - z obciążnikami, gdzie zawór zastąpiony jest pływakiem

Model JAGENOZ v.15 - pierwszy
Obliczenia modelu JAGENOZ v.15 - wykazały, że nie powinien działać

Model JAGENOZ v.15f pochylony zamknięty - bez obciązników
Obliczenia modelu JAGENOZ v.15f - wykazały, że nie powinien działać

Model JAGENOZ v.16 zębatka zanurzona w cieczy (dwu/trzech cieczach) oraz zębatka wypełniona cieczami
Liczę, że niesymetryczne zęby po obu stronach zębatki razem z różnymi gęstościami cieczy po obu stronach zębatki dadzą wypadkowy moment obrotowy, który po scałkowaniu dla całego obrotu da niezerowy wynik. W tym celu liczę moment obrotowy sił wyporu dla modelu prostego z dwoma cieczami, zębatki wypełnionej cieczami, model pochylony i skręcony z dwoma cieczami, itd.
Obliczenia modelu prostego v16a - wykazały, że nie powinien działać

Model JAGENOZ v.17 nierównowaga ciśnień wody w rotorze.
Kolejna reminiscencja rozmyślań z 2003 roku. Waga ciśnień w polu niezachowaczym - czyli w obracanym rotorze. Ciśnienie ciężkich cieczy w rortorze zależy od siły odśrodkowej, która w danym punkcie rośnie wraz z odległością od osi. Domniemywam, że ciśnienie w takim wypadku zależy od przekróju, objętosci i kształtu cieczy. Można tak dobrać kształt cieczy aby przy obrocie takiego naczynia ciecz rotowała, z powodu niezrównoważonych ciśnień w obu ramionach -jednego cienkiego i jednego grubego ramienia w kształcie - w najprostszym wypadku -stożkowym. Ponieważ woda jest w obiegu zamkniętym nie nastęuje oddalenie masy od środka ciężkości, a zatem ruch cieczy nie wpływa opóźniająco na rotor. Energia ruchu cieczy może być odebrana przez efeket żyroskopowy (stożki) lub przez turbinę lub przez przyśpieszenie rotacji w wyniku oporu cieczy w naczyniu (innych momentów oporu bliżej i dalej od osi obrotu naczynia). Obliczenia inconsistent but promising.

Model JAGENJAW v.18a przełączanie ciśnień w układach rozległych.-RACZEJ NIE DZIAŁA
Rozległość układu w odniesieniu do szybkości oddziaływań ciśnień. W wodzie 1000-1400m/s. Podział fali uderzeniowej odbywa się w zleżnościach podobnych do podziału ciśnienia dynamicznego. Czyli ciśnienie dynamiczne zanika wraz z odległością.

Model JAGENOL v.19 samopodtrzymujący się potencjał.
Geometria elektrostatyczna jak również elektrodynamiczna pozwala na znalezienie kształtów, gdzie ładunek będzie przyciągany do powierzchni nałądowanej ładunkiem tego samego znaku. Pozwala to na zbudowanie maszyny, która sama się ładuje.
Wg prawa Coulumba przyciąganie łądunków zależy od odwrotnosci kwadratu, ale dla dipoli (obecnych w metalach) od odwrotnosci sześcianów.
Zatem mamy kwadraty i szesciany odległosci przeciwko rozkaładowi gestosci ładunku na powierzchni wynikłym z geomatrii.
Najprostsyzm przypadkiem będzie lejek zakonczony igłą wypromieniowujący swoj ładunek w drugi taki lejek. Idea jest taka, że lejek zbiera łądunki z otoczenia, ale otoczenie nie może "widzieć" zwiększajacego się ładunku lejka. Zatem kolejne lejki powinnny miec coraz niższe potencjały. Aby ograniczyć działanie kolejnego lejka należy odizolować go dielektrycznie.
Aby ograniczyć utartę elektronów od strony zakonczeń rozległych ścian lejka należy je zawinąć w promień R i zaizolować.
Mając takie źródło elektronów można dokonac eksperymentów z cykolidą z siłą odśrodką (Charnecki) oraz z powielaczami.

Obliczenia statyczne modelu Orffyreusa i JAGENUSA- wykazały, że moment ramion przeciwdziała obrotowi

Vortex Wind Generator Gennady Kiknadze
W patencie zataił koniecznośc dwu strumieni o różnych temperaturach.
Obliczenia kształtu turbiny VWG

(*liniki mogą nie działać, bo jestem w trakcie konwertowania) Jagen 2006, W Imię Boga

  Powrót do strony głównej