Franciszek Rychnowski de Welehrad - odkrywca eteroidu/orgonu

Niektóre zachowane książeczki Rychnowskiego:

Omnia in sole. Reminiscencje naukowe, Lwów, 1922r.

Popularny krytyczny pogląd na istotę nauki ścisłej, i jej wyniki społeczne, Lwów, 1924r.

Mane Tekel Fares. XXXXIV wspomnienia z przeszłości, Lwów, 1922r.

Co będzie w 2913-tym??, Lwów, 1919r.

Jaką to nagrodę społeczną zdobywa sobie pracownik umysłowo i fizycznie czynny po pięcdziesięcioletniej pracy, Lwów, 1928r.

Epizod ze sławnego czasu, Lwów, 1928r.

Historyczny odgłos bezgranicznej rozpaczy, Lwów, 1929r.

Kskerokopie książek Rychnowskiego Powrót do strony głównej