Książki i broszury Franciszka Dionizego Rychnowskiego - wszystkie legalne


Co będzie w 2913-tym??, Lwów, 1919r.

Omnia in sole. Reminiscencje naukowe, Lwów, 1922r.

Mane Tekel Fares. XXXXIV wspomnienia z przeszłości, Lwów, 1922r.

Das Wesen der Elektricität und das Problem der Sonnenstrahlung, Lwów, 1923r.

Die universelie Kraftprototipe "Eteroid", Lwów, 1924r.

Popularny krytyczny pogl±d na istotę nauki ścisłej, i jej wyniki społeczne, Lwów, 1924r.

Jaką to nagrodę społeczną zdobywa sobie pracownik umysłowo i fizycznie czynny po pięćdziesięcioletniej pracy, Lwów, 1928r.

Epizod ze sławnego czasu, Lwów, 1928r.

Historyczny odgłos bezgranicznej rozpaczy, Lwów, 1929r.


  Powrót do strony o Rychnowskim

  Powrót do strony głównej