Kontakt:

(ze mną - w domyśle ..:-) )

jagen@poczta.onet.pl

mrhopen@poczta.onet.pl

mrhopen@wp.pl

Jeśli emaile na powyższe adresy nic nie dają (olewam cyklistów) najlepiej napisać na grupę dyskusyjną pl.misc.paranauki lub pl.sci.fizyka, które czasem czytuję.