JAGENOZ.v15f


W Imię Boga
Jagen, 2006.09.27

Ponieważ próbuje podejść do budowy modelu nachylonego tym razem na warsztat wziąłem przypadek pochylonego naczynia połączonego, jak na rysunkach niżej.

Do tej pory dla wszystkich przekrojów naczyń połączonych będących figurą obrotową nie udało się znaleźć rozbieżności między wysokością a momentem środku masy. Tutaj dzięki specjalnej konfiguracji w zależności od wysokości woda przybiera kształt trójkątny z jednym bokiem łukowowym o zmiennej krzywiźnie - zależnej od wysokości. Jaka jest różnica miedzy przypadkiem JAGENOZ v.15? Tam pole przekróju poziomego cieczy w naczyniu można było wyznaczyć skalując przekrój podstawowy (z poziomu osi obrotu). Po prostu kształt przekroju się nie zmieniał a jedynie wydłużał przy oddalaniu w pionie od poziomu osi. Tutaj w JAGENOZ.v15f przekrój zmienia KRZYWIZNĘ jednego boku w zależności od wysokości. Krzywizna zmienia się nieproporcjonalnie do wysokości. Spróbuję sprawdzić czy i w tym przypadku zostanie zachowana równość stosunków wysokości ( ciśnienia) do stosunków momentów środków ciężkości (waga momentów). Jeśli nie zostanie zachowany to koncepcja z JAGENOZ.v15 okaże się przedwczesne zabita. W każdym razie czegoś się nauczymy o ciśnieniu . Nie ma narysowanego zawora.

Jagenoz v15f W imię Boga Jagenoz v15f W imię Boga Jagenoz v15f W imię Boga Jagenoz v15f W imię Boga Jagenoz v15f W imię Boga

W v15f kształt cieczy o gęstości γo ( i odpowiadający mu kawałek cieczy o gęstości γw) można podzielić płaszczyzną przebiegająca przez najszerszą średnicę rotora (nazwijmy ją: płaszczyzna A) otrzymując dwa kształty które maja takie same cechy. Ich przekrój wyznaczany przez poziomą płaszczyznę Ppoz jest ograniczony z 3 stron: łukiem walca, odcinkiem stożka oraz wspomnianą płaszczyzną A równoległą do podstawy walca. Aby policzyć objętość jednego z tych kawałków wyznaczymy krzywe przecięcia walca i stożka z płaszczyzną Ppoz, oraz prostą należącą do A i Ppoz. Na podstawie wyznaczonych kształtów policzymy przekrój a następnie objętość.
Niestety do obliczeń momentów siły ciężkości musimy liczyć po dx czyli całkować przekroje pionowe i sprawy się komplikują. Płaszczyznę pionową Ppion definiujemy jako płaszczyznę, która przecinając płaszczyzną A daje prostą równoległą do płaszczyzny Ppoz (do poziomu). Tniemy fragment cieczy od strony gdzie oś obrotu rotora jest opuszczona. Mamy 3 przypadki kształtów jakie płaszczyzna Ppion wycina pokazane na rysunku niżej.

Jagenoz v15f W imię Boga

Modele JAGENOZ v.15* czyli waga ciśnień vs waga momentów ciężarów słupów wody.
Obliczenia modelu JAGENOZ v.15f - co wy na to?

Przełomowy model JAGENOZ v.15d
Bardziej optymalny (bardziej ryzykowny) model JAGENOZ v.15e gdzie zawór zastąpiony jest pływakiem
Model JAGENOZ v.15 - pierwszy -obliczenia niżej wykazały, że nie powinien działać.
Obliczenia modelu JAGENOZ v.15 - może się okazać, że końcowa konkluzja "nie da się" była przedwczesna

  Powrót do strony głównej