= Eteroid =

 

'''Eteroid''' (początkowo zwany '''elektroid''') - postulowana - przez [[Franciszek Rychnowski|Franciszka Rychnowskiego]] na przełomie XIX i XX w. – koncepcja przenikliwej materii złożonej z cząsteczek emitowanych przez słońce; uznawany przez Rychnowskiego za esencję życia, vis vitalis, siłę życiową, „prasiłę” lub siłę prototypową"  będącą podstawę wszystkich procesów fizycznych.

Koncepcja eteroidu Rychnowskiego nie spotkała się z akceptacją ani jawnym odrzuceniem w świecie naukowym. Została zapomniana. Obecnie eteroid znany jest pod nazwą [[orgon (paranauka)|orgonu]].

 

== Skrócona historia koncepcji eteroidu ==

[[Franciszek Rychnowski]] twierdził, że pierwszy raz zaobserwował eteroid jako zieloną mgiełkę w obecności silnego pola elektromagnetycznego przy dynamo własnej konstrukcji około roku 1879.

 

Mniej więcej od roku 1923 Rychnowski wydawał we Lwowie własnym nakładem broszury, w których twierdził, iż eteroid jest promieniowaniem zbudowanym z cząsteczek materialnych pochodzącym od słońca.

 

Jego postulaty dotyczyły również roli eteroidu w procesach organicznych. Rychnowski twierdził, iż zaobserwował tworzenie się tzw. "baniek plazmy" z eteroidu podczas rozwoju komórkowego.

 

W swoich broszurach Rychnowski podaje świadectwa licznych osób uzdrowionych z bardzo dobrym skutkiem przy pomocy naświetleń eteroidem przy pomocy maszyn Rychnowskiego we Lwowie w latach międzywojennych XX w.  Rychnowski większość tajemnic swojego rzekomego warsztatu w tym budowę maszyn jak i rzekomą metodę skraplania eteroidu przy użyciu elektrolizy gazowej zabrał ze sobą do grobu około 1929 r.

 

W 1938 r. analogiczną do eteroidu koncepcję energii życiowej wysunął inny [[Galicja|Galicjanin]] [[Wilhelm Reich]] urodzony w Dobrzanicy koło Lwowa w pozycji "Die Bione". Wilhelm Reich używa analogicznej do eteroidu koncepcji tzw. [[orgon (paranauka)|orgonu]] oraz  analogicznych do koncepcji "baniek plazmy" tzw. [[bionów]]. Wilhelm Reich używa również innych analogicznych do Rychnowskiego koncepcji, takich jak: metoda obserwacji bionów, koncepcja elektro-mechanicznej transmisji sygnałów nerwowych w organizmach oraz koncepcja gromadzenia ładunku w organizmach żywych. W. Reich rozwija i publikuje ww. koncepcje wraz z kontrowersyjnymi wówczas badaniami nad orgazmem; zdobywa popularność na Zachodzie przyczyniając się do zainteresowania uzdrawianiem orgonem. Kontrowersyjność badań i osoby Wilhelma Reicha doprowadziła do sytuacji, że w latach '50 XXw. jego książki były zakazane i publicznie palone w Stanach Zjednoczonych.

Dziś technologia oparta na badaniach orgonu w formie chałupniczej znajduje głównie zastosowanie w [[bioenergoterapia|bioenergoterapii ]].

 

 

== Właściwości eteroidu ==

 

Rychnowski uznawał, iż stan skupienia danej materii jest ściśle związany z energią weń zawartą. Podobnie jak późny [[Nikola_Tesla|Nikola Tesla]]  [7] Rychnowski twierdził, iż materia nie posiada sama w sobie żadnej energii, tj. ośrodek materialny  czerpie energię z otoczenia i kumuluje ją na powierzchni swoich cząsteczek. Im mniejsze "agregaty" czyli większe rozdrobnienie tym większa powierzchnia i tym większa pojemność energetyczna ośrodka. Stan gazowy z trzech podstawowych stanów skupienia miałby mieć największą energię. Stanem skupienia  o energii jeszcze większej od stanu gazowego miałby być "stan skupienia promienisty". ’’’Eteroid miałby być substancją, która znajduje się w owej formie promienistej i wykazuje zdolność do przenikania przez materiały w innych stanach skupienia’’’. 

 

Rychnowski postulował następujące właściwości eteroidu :

 

1. Eteroid jest strumieniem niewidzialnych cząsteczek, materialnych nośników energii łatwo przenikających wszystko a emitowanych z tzw. "energosfery" obejmującej słonce. Przenikany ośrodek jest energetyzowany.

 

2. Spektroskopowe widmo eteroidu ma tylko jeden pasek [[spektralny]].

 

3. Skroplony formułuje krople lub „grudki” połyskujące na jasno-zielono wykazujące właściwości metaliczne.

 

4. Wyładowania elektryczne generalnie przyciągane do metali, nie są przyciągane do skroplonego eteroidu,.

 

5. Strumień eteroidu odpycha ciała przed sobą i zaś odchylony przyciąga prostopadle do kierunku ruchu.

 

6. W zależności od rodzaju ośrodka eteroid może go przenikać w różnym stopniu natężenia, chętniej lub mniej i z różną prędkością przenikania.

 

7. Eteroid umiejscawia się na powierzchni materii trwałej, kiedy ośrodek jest dlań słabo przenikliwy. Każde ciało materialne otulone jest eteroidową powłoką.

 

8. Ciała naładowane eteroidem do takiego samego "potencjału" odpychają się, zaś ciała o różnych "potencjałach" przyciągają się. Na tej koncepcji opierał się model Rychnowskiego obrotów,  przyciągania i odpychania między ciałami niebieskimi.

 

9. Strumień promieniowania eteroidalnego ulega rozszczepieniu w polu magnetycznym. W polu magnetycznym rozdziela się na promienie o kolorach: lekko zielonym i lekko czerwonym, pomiędzy którymi w miejscu, gdzie podział nie jest zupełny można zauważyć kolor ultramarynowo-niebieski. Eteroid promieniowany przez Słonce ulega rozszczepieniu w polu magnetycznym Ziemi i dociera na powierzchnię planety inny o różnych porach dnia.

 

10. „Ta eteryczna materia słoneczna wykształca w całym systemie planetarnym prototypową podstawę wszystkich energetycznych zjawisk: - światła i ciepła, - jest esencją elektryczności i magnetyzmu, - dźwięku i chemizmu i każdego procesu biologicznego, - ugruntowuje w świecie przyciąganie i odpychanie mas , - jest przeto także przyczyną rotacji mas planetarnych wokół ich punktu ciężkości i wokół słońca, - tak samo jest podstawowym prototypem siły świata, - ze wszystkich dotąd poznanych sił fizycznych są przeto tylko takie, które [..] wykazują różne wydajności mocy tej prototypowej siły ”- tłumaczenie fragmentu  z [6]

 

11. W strumieniu eteroidu para wodna rozkłada się na wodór i tlen (tak jak w rzekomej [[komórka Joego|orgonowej komórce Joe’go]] ), zaś kwas węglowy rozkłada się na węgiel i tlen, przy czym węgiel osadza się częściowo jako srebrno-szary proszek świecący  na zielono-biało.

 

12. Eteroid poprzez bańki plazmy (dziś zwane [[biony|bionami]]) uczestniczy w procesie kreacji w plazmie komórkowej żywych organizmów. Obserwacji rzekomych bionów w komórkach dokonuje się przy powiększeniu x2000-x4000 w świetle ultrafioletowym [10].

 

13. Eteroid działa dobroczynnie na organizmy żywe. Cytat z [3] „Uzbraja wszelkie komórki organiczne, mianowicie : komórki, z których jest zbudowany cały organizm, erytrocyty, leukocyty, komórki mózgowe nową siłą życiową (vis vitalis) bowiem istota eteroidu jest tak dalece podobną do istoty siły nerwowej, że może takową nawet zastąpić w pewnych przypadkach. (..) Wywołuje potężne ciśnienie osmotyczne na podstawie, którego odbywa się przesączanie krwi przez kapilary organiczne do żył (ven) i przypływu do serca, które wcale działać nie może ssąco, tylko jedynie tłocząco

 

14. Eteroid przyśpiesza reakcje chemiczne, jest wybuchowy.

 

== Zachowanie eteroidu ==

 

Rychnowski wielokrotnie demonstrował Eteroid. Oto niektóre właściwości opisywane przez obserwatorów:

 

1. Działanie eteroidu wyraźnie odbiega od działania elektryczności statycznej. Jest, poza zjawiskiem skroplenia analogiczne z działaniem prądów wysokiej częstotliwości Tesli (Jan Szczepanik).

 

 2. W pobliżu [[rurki Geisslera|Rurka_Geisslera]] fluid eteroidu tworzy zielonkawe światło.

 

3. Blisko żarówki kondensuje w obłoczek penetrujący ścianki żarówki i świeci fluorescencyjnym światłem.

 

4. Strumień eteroidu potrafi poruszać opromieniowane lekkie masy, nawet za szklaną szybą.

 

5. Ciała pod wpływem promieniowania mogą stać się lżejsze lub cieższe.

 

6. Naczynie wypełnione eteroidem samo wprawia się w ruch. Cytat z [2]: „po wypompowaniu powietrza z małego, kulistego szklannego naczyńka napełniłem je tą cudowną materją, która tworzy podstawę energetycznego promieniowania eteroidu, a gdy naczyńko to położyłem na stole, nim się spostrzegłem, zaczęło ono szybko wirować na kraju stołu i wirowało tak długo, aż wewnętrzny zapas tej cudownej energji został wyczerpany”.

 

7. Powietrze nasycone eteroidem może dać efekty wizualne np. w postaci fioletowych obłoczków.

 

8. Eteroid pobudza przyśpiesza wzrost roślin.

 

9. Eteroid zabija bakterie, konserwuje żywność.

 

Ponieważ właściwości orgonu są takie same jak eteroidu, powyższą listę postulatów Rychnowskiego można by wydłużyć na podstawie twierdzeń współczesnych badaczy orgonu.

 

[[Grafika:rychnbion_pic1.JPG|thumb|Bańka plazmy F. Rychnowskiego z [6]. Porównaj ze zdjęciami bionów W.Reicha]] [[Grafika:rychnmach_pic1.JPG|thumb|Maszyna testująca moment obrotowy pod wpływem promieniowania eteroidu wg F. Rychnowskiego]] [[Grafika:rychnmach_pic2.JPG|thumb|Maszyny Rychnowskiego napromieniowujące eteroidem z[6]. Wg Rychnowskiego uzdrowiły setki osób w dwudziestoleciu międzywojennym]]

 

 

== Przypisy - źródła online ==  

  

[1] Tytuł w Bibliotece Narodowej w Warszawie, nr kat II.427.791; [http://www.mrhopen.republika.pl/mene.html Popularny krytyczny pogląd na istotę nauki ścisłej]  

   

[2] Tytuł w Bibiotece Narodowej w Warszawie, nr kat. II 183.746; [http://www.mrhopen.republika.pl/mene.html Mane tekel fares]  

   

[3] Tytuł w Bibliotece Narodowej w Warszawie, nr kat III.273.787; [http://www.mrhopen.republika.pl/jakanagroda.html Jaką to nagrodę społeczną zdobywa sobie pracownik]  

   

[4] Tytuł w Bibliotece Narodowej w Warszawie, nr kat III.116.204; Epizod ze sławnego czasu  

   

[5] Tytuł w Bibliotece Narodowej w Warszawie, nr kat II.525.325; [http://www.mrhopen.republika.pl/cobedzie.html Co będzie w 2913-tym?? ]

   

[6] Tytuł w Universitäts Bibliothek w Innsbrucku, nr kat 12/3.1925.Vf; [http://www.literature.at/webinterface/library/search/simple?show-menu=&label=&root=&query=Rychnowski&submit=Suchen  Das Wesen der Elektricität und das Problem der Sonnenstrahlung (po zgłoszeniu błędu odświeżyć)]

 

[7] [http://netowne.com/technology/important/ Summation of Tesla's Dynamic Theory of Gravity]

 

[8] [http://tech.groups.yahoo.com/group/cloudbusters/ Lista dyskusyjna yahoo: cloudbusters]

 

[9] [http://www.ethericwarriors.com/ Użytkownicy [[orgonite|orgonitu]]]

 

[10] [http://www.orgonelab.org/ ORGONE BIOPHYSICAL RESEARCH LAB ] 

 

== Tematy pokrewne ==   

 

  1. Koncepcja eteroidu wykazuje pewne podobieństwa do [[Eter_kosmiczny|eteru]] choć wg Rychnowskiego eteroid  nie jest eterem. 
  2. ''[[Nikola_Tesla|Nikola Tesla]]''' zapoczątkował eksperymenty z gromadzeniem [[energia promienista|energii tzw. promienistej]] (ang. radiant energy) (rozchodzącej się falami elektromagnetycznymi wzdłużnymi) z wyładowań elektrycznych wysokiego napięcia. Badania były kontynuowane przez [[Edwin Gray|Edwina Graya ]] oraz [[Thomas Henry Moray|Thomasa Henrego Moraya]]
  3. Mistyk [[Rudolf Steiner]] sklasyfikował [[Eter_kosmiczny|eter]] na 4 rodzaje: cieplny, świetlny, chemiczno-dźwiękowy i żywy.

  Powrót do strony o Rychnowskim

  Powrót do strony głównej